Termék megfelelőség támogatásaTermékmegfelelőség támogatása, információ szolgáltatás

Termékek szabályos forgalomba hozatalához milyen előírásokat kell teljesíteni?

Ügyfeleink igénye, hogy erre a kérdésre konkrét útmutatást adó választ kapjanak. A válasz részletezettsége, és így költsége is skálázható legyen, hogy tényleg a valós igénynek megfelelő információkat tartalmazza, a lehető leginkább költséghatékony módon.

(Hiszen eltérő felkészültségű, eltérő időkerettel, erőforrásokkal rendelkező ügyfelek nem ugyan arra a szolgáltatásra tartanak igényt. Van akinek elég egy rövid iránymutatás, és az alapján már önállóan beazonosítja az adott termékre vonatkozó előírásokat, műszaki és dokumentációs feladatokat., De van, akinek vagy ideje, vagy szakmai rálátása nincs meg ehhez a feladathoz, ő igényli, hogy egy szakember „kézenfogja” és átnavigálja az előírások tengerén…)


Kinek hasznos a termék-megfelelőség támogatási szolgáltatásunk?

Általában a műszaki cikkek (termék) forgalmazása előtt álló szervezeteknek, beleértve a gyártást és a forgalmazást tervezőket is!  Célszerű még az előkészítési fázisban tisztázni a követelményeket, lehetőségeket!

A műszaki cikkeket forgalmazó szervezeteknek, akik már belefutottak valamilyen hatósági elmarasztalásba, vagy vevői (viszonteladói) kifogásba:

  • saját fejlesztésű termékek tervezői, gyártói, forgalmazói
  • más által gyártott terméket saját márkanév alatt forgalmazói
  • kereskedők, akik más által gyártott terméket az eredeti márkanév, gyártói azonosítók megtartása mellett forgalmazzák

De a termékek ellenőrzésében érdekelt egyéb szervezetek, tanúsítók, hatóságok, szakmai szervezetek kollégái számára is tudunk segítséget nyújtani!


Mit kell tudni a termékek forgalmazásának hátteréről?

Az EU egyik alappillére az áruk szabad áramlása. Ez egy egységes műszaki szabályrendszer kialakítását, bevezetését tette szükségessé, amely alapján ha egy termék az egyik tagországban „jó”, azaz „megfelelő”, tehát forgalomba hozható, akkor az bármely másikban is forgalmazható.

Az előírásokat EU-s és nemzeti jogszabályok, valamint szabványok tartalmazzák.

A termékforgalmazással kapcsolatos minimális műszaki, dokumentációs, termékjelölési előírásokat lényegében cca. 50 jogszabály és csaknem 20.000 darab szabvány tartalmazza.

Ezek (pontosabban az adott termékre vonatkozók) teljesítése a termék forgalomba hozatalának előfeltétele, amelyet a gyártónak, importőrnek, és/vagy a forgalmazóknak kell teljesíteniük.

A követelmények egy része magára a termékre és jelöléseire, dokumentációjára vonatkoznak, azaz a termék milyen legyen? A követelmények más része a felelős szervezet (gyártó, importőr, forgalmazó) által elvégzendő „megfelelőségértékelési eljárásra” vonatkozik, azaz arra, hogy a követelmények teljesítését hogyan kell igazolni – kell-e pl. bevonni tanúsító szervezetet, vagy saját erőből is elvégezhető az igazolás, milyen háttér dokumentációval (megfelelőségértékelési dokumentáció) kell rendelkezni?

Nincs olyan hatóság, vagy hivatalos szerv, amelyik adott termékre vonatkozóan összegyűjti ezeket a gyártók, forgalmazók részére, de a piacfelügyeleti hatóságok ezek alapján végzik az ellenőrzéseket és adott esetben állapítanak meg szankciókat (pl. pénzbírság, termékvisszahívás, forgalmazás korlátozása…).


Jellemzően igénybevett szolgáltatásaink a termékmegfelelőség támogatással kapcsolatban:

  • Jogi előírások beazonosítása - vonatkozó EU-s és hazai jogi előírások (törvények, rendeletek) beazonosítása
  • Műszaki előírások – szabványok beazonosítása
  • Kötelező megfelelőségértékelési eljárás meghatározása
  • Termékjelölések, termék dokumentáció és csomagolás követelményeinek meghatározása
  • Termékjelölések, dokumentáció és csomagolás ellenőrzése és értékelése - jelölések, adatok, dokumentáció ellenőrzése, értékelése, minősítése (ami megtalálható rajta, az teljeskörű-e, megfelelő-e? mi hiányzik?)
  • Megfelelőségértékelési dokumentáció ellenőrzése - a követelmények teljesítésére vonatkozó bizonyítékoknak, igazolásoknak, vizsgálati jegyzőkönyveknek felülvizsgálata, értékelése, minősítése
  • Sorozatgyártás minőségbiztosítási rendszerének kidolgozása, bevezetése, akár az ISO 9001, vagy egyéb nemzetközileg elismert és tanúsítható szabvány alapján